Ouderraad

 

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Alle ouders, die leerlingen op school  hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Taken ouderraad:
  • Het beheren van de gelden ouderbijdrage; dit is te vinden in de schoolgids www.bs-gerlachus.nl 
  • Er wordt één keer per jaar een ledenvergadering gehouden.
  • De ouderraadleden treden op als vertegenwoordiging inzake schoolaangelegenheden.
  • De ouderraad verleent medewerking bij het organiseren van feesten en activiteiten op school.
 
De leden van de ouderraad zijn:
Voorzitter:  Rosy Ghijsens
Penningmeester: Roel Hoogenboom
Miranda Ruiter: secretaris
Yoka Pinckers
Saskia Wagemakers
Tima van der Linden
Joop Lemmens
Daniella Schade
Suhreta Backus

De OR heeft een eigen reglement welke is op te vragen bij de voorzitter.
 
Ouders kunnen medewerking verlenen bij de organisatie en uitvoering van schoolfeesten en groepsactiviteiten buiten het schoolgebouw. Ze assisteren de leerkrachten bij de begeleiding van de groep.