Anders organiseren en personele bezetting

Slim Fit: verantwoord omgaan met de krimp door effectief te organiseren

Het steeds kleiner worden van ons leerlingenaantal vraagt van ons om anders naar onderwijs te kijken dan wij gewend waren. Onze grootste uitdaging is het bieden van goed onderwijs aan onze kinderen met steeds minder personeel. Deze andere inrichting komt er op neer dat er behalve leerkrachten ook gebruik wordt gemaakt van nieuwe functies, bijvoorbeeld een onderwijsassistent. Door tevens anders om te gaan met de lesmethoden en leerlingen (die dat kunnen) meer zelfstandigheid aan te leren (en te geven) kan er effectiever met de lestijd omgegaan worden. Met de kinderen die dit niet kunnen wordt rekening gehouden en deze zullen dan vaker in de klas onder toezicht van de leerkracht werken. Door een effectievere manier van werken ontstaat er tijd om extra te werken met de kinderen die wat meer aandacht van de leerkracht/assistent vragen.
 
Unit 1-4
In de onderbouw werken wij in een Unit waarbij de eerste 4 leerjaren (ongeveer 24 leerlingen) worden begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent. Door een uitgekiende werkverdeling kunnen wij de kinderen steeds in heel kleine groepen uitleg en instructie geven. De leerkracht organiseert, geeft instructie en extra zorg en bewaakt de voortgang van alle kinderen. De onderwijsassistent begeleidt, stuurt bij en signaleert opvallende zaken. Op die manier maken wij een optimale verdeling van het werk op HBO niveau en dat op MBO niveau.
In de ochtend staat in unit  5 t/m 8 het werken met weektaken centraal. Er wordt gewerkt met reguliere methodes die vorm hebben op de weektaken. Naast een vaste leerkracht is er nog een leerkracht voor 2 dagen verbonden aan de unit en een onderwijsassitent voor 3 dagen. Zo in unit 5-8 de hele week met 2 man bezet. 
Om op projectmatige wijze onderwijs te geven in de vakken wereldoriëntatie en de creatieve ontwikkeling is gekozen voor de methode "JEELO" voor de groepen 1 tot en met 8. Belangrijke accenten liggen op: het werken met de computer, samenwerken aan projecten en ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef voor het eigen leren. Door te kiezen voor deze methode denken we voordelen te kunnen behalen:
- bevorderen zelfstandigheid: kinderen worden voorbereid op hun zelfstandige rol binnen de samenleving
- adaptief onderwijs: kinderen werken op het niveau dat bij hen past
- meer tijd voor de zorgkinderen
- betekenisvol leren: kinderen krijgen de leerstof vanuit een centraal thema dat aansluit bij hun belevingswereld
- bevorderen samenwerken: kinderen leren op gelijkwaardig niveau samen te werken binnen projecten

Groepsindeling en personele bezetting

Unit 1- 4: juffrouw Amanda Heuten mevrouw (ma, di, wo), juffrouw Kim Oligschläger (do en vr), onderwijsassistent juffrouw Milou Vrolijk (elke dag)
Groep 5-8: juffrouw Lisa Scheepers (de hele week) , op ma en di juffrouw Ans Peters groep 5-6 en dan op wo, do en vr juffrouw Ellie Loneus onderwijsassistent.

Op woensdag is er extra ondersteuning door juffrouw Kim.