Schooljaarverslag: www.scholenopdekaart.nl

Er is geen apart schooljaarverslag meer. 
Voor gegevens van het afgelopen jaar verwijzen we u naar de site: "scholen op de kaart".
Typ de postcode van school in (6301 KB) en u wordt doorverwezen naar bs St. Gerlachus en haar omliggende scholen met cijfermatige gegevens van het afgelopen schooljaar.