Aanmeldformulier

Geachte ouders/verzorgers,

Bedankt dat u heeft gekozen om uw kind op onze school aan te melden. Een belangrijke keuze, immers, u geeft een groot gedeelte van de jeugd van uw grootste goed: uw kind, in onze handen. Wij zullen er alles aan doen om de basisschooltijd van uw kind goed en zorgvuldig invulling te geven.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte administratie en om de inschrijving en informatievoorziening zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij om enkele gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden.

Op het moment dat u uw kind wilt aanmelden op onze school, kunt u contact opnemen met de adjunct/intern begeleider Nicole Geijselaers. (nicole.geijselaers@innovo.nl). Zij zal dan contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Indien u bij het invullen van dit formulier op problemen mocht stuiten, dan kunt u met uw vragen op school terecht. In het formulier wordt gevraagd om een inschrijvingsdatum. Hiermee wordt bedoeld de eerste dag dat uw kind naar school komt. Voor kleuters is dat meestal de eerste schooldag nadat het kind vier jaar is geworden.

Door hier te klikken kunt u de inschrijfdocumenten downloaden en in te vullen. Na het invullen kunt u de documenten  door beide ouders ondertekend inleveren bij het intakegesprek met de leerkracht van groep 1.

Met vriendelijke groeten,
I.Hermens