Huiswerkprotocol

Huiswerk
Op school wordt ook huiswerk gegeven. Dit is natuurlijk een belangrijke voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Verder hebben we als doel om bij de kinderen vaardigheden en competenties te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan hun totale ontwikkeling. Het kan zijn het inoefenen van leerstof voor een toets, of extra oefening van bepaalde reken- of spellingstof, het opzoeken van taken t.b.v. een boekbespreking of een werkstuk en óók het denken aan gymspullen of bibliotheekboeken.

Ook wordt het gezien als een belangrijke verbinding tussen school en thuis. Door kinderen zaken te vragen die op school in een thema behandeld worden hebt U als ouder inzicht in wat op school gedaan wordt. Het is een "samen zorg dragen voor".

Huiswerkprotocol bs St. Gerlachus