Welkom op de website van Basisschool st. gerlachus

Basisschool St. Gerlachus is een kleine school gelegen in de betrokken dorpskern     Houthem. De school heeft 2 units, te weten unit 1-4 en unit 5-8. In unit 1-4 is naast de leerkracht ook een onderwijsassistente verbonden. In unit 5-8 is er naast een full time leerkracht een parttime leerkracht voor 2 dagen vernoden (maandag en dinsdag) en op woensdag, donderdag en vrijdag een onderwijsasistente. 
In unit 5-8 worden naast de basisvaardigheden, zoals rekenen en taal, ook werkhouding verder uitgebreid en verdiept. Er wordt intensief samengewerkt tussen de leerlingen en leerkrachten. Zo wordt er in de onderbouw gewerkt met gezamenlijke thema's en in de bovenbouw zijn er gezamenlijke wereld oriënterende projecten volgens de aanpak "JEELO". (www.jeelo.nl) 

 Als school vinden we het belangrijk dat ieder kind een positief gevoel van eigenwaarde ontwikkelt. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen onderwijsbehoeften. Als team willen we hier graag in voorzien. Dit doen we op verschillende manieren. Zo besteden we in ons dagelijks handelen veel aandacht aan het positief benaderen van leerlingen, het betreft hier zowel tussen leerling en leerkracht als tussen leerlingen onderling. We nemen kinderen middels gesprekken mee in een doel- en oplossingsgerichte aanpak.
 
We werken met dag-week- en periodetaken. Middels deze taken differentiëren we in zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen (vernieuwend en eigentijds). Er wordt gewerkt met verschillende instructiegroepen zodat leerlingen die sneller of minder snel het onderwijsaanbod begrijpen, de begeleiding krijgen die bij hen past. De verwerking van de leerstof kan dan per individu in hoeveelheid, niveau en tijd verschillen.
Zo komen we ook tegemoet aan het opbrengstgericht werken en streven we ernaar om het hoogst haalbare niveau bij ieder kind aan te spreken (gedegen) en dat eruit te halen dat erin zit. Daarnaast besteden we aandacht  aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve vakken.
 
Het partnerschap dat wij met ouders aangaan, zorgt ervoor dat we samen het beste in ieder kind naar boven halen (laagdrempeligheid, meerdere oudercontacten, hulpouders).
Kortom; een school die samen met ouders oog voor het kind heeft in de breedste zin van het woord!
In de schoolgids vindt u verdere info over een aantal praktische zaken en kunt u lezen hoe wij werken in de praktijk: "Zo doen wij het hier!" zodat verwachtingen van school en ouders naar elkaar helder is.
Heeft u nog vragen of wenst u nog meer info dan zijn wij graag bereid om een afspraak met u te maken en neem dan contact met ons op.
 
Irene Hermens-Wetzels
directeur
 
St. Gerlachus in beeld